Lidmaatschap

Het lidmaatschap
Het lidmaatschap van de vereniging geeft de verzamelaar toegang tot de beurs die vier keer per jaar gehouden wordt. Tevens ontvangt hij dan vier keer per jaar het verenigingsblad “Wapenfeiten”.

Het bestuur zal de leden met raad en daad terzijde staan bij eventuele procedures die verzamelwapens betreffen en tevens de belangen van de leden behartigen bij het overleg met de overheid inzake wet- en regelgeving.

Het lidmaatschap van de vereniging loopt van 1 januari tot en met 31 december. De opzegtermijn is één maand voor het begin van het nieuwe verenigingsjaar.

De contributie bedraagdt voor 2020  € 70 per jaar ; het eenmalige inschrijfgeld bedraagt € 50. Deze tarieven zijn vanzelfsprekend aan wijziging onderhevig.

Een persoon die geen lid is van de vereniging kan twee maal, als introducé van een van de leden, de beurs bezoeken. Of op uitnodiging na contact met het bestuur.

Daarvoor is dan een bedrag van € 7,- per keer verschuldigd en het tonen van een geldig legitimatiebewijs is verplicht . Men krijgt dan een bezoekerspasje.Na die twee keer wordt de bezoeker geacht lid te worden van de vereniging alvorens hij weer tot de beurs wordt toegelaten.

 

Het lidmaatschap kan aangevraagd worden met behulp van het aanvraagformulier.

Het formulier is te downloaden om met Adobe in te vullen, en daarna te mailen, downloaden en te printen (om in te scannen evt) en mailen/posten naar het secretariaat.

Klikt u hier voor op de onderstaande link.

Een stappenplan hoe te werken met Adobe :

De AVG verklaring staat bij documenten

Aanvraag lidmaatschap Vereniging van Wapenverzamelaars

De Statuten:

Statuten en huishoudelijk regelement