Activiteiten

Wapenbeurzen

De vereniging organiseert vier keer per jaar een wapenbeurs waar wapens bekeken, verhandeld en geruild kunnen worden. Er zijn tafels waar leden hun wapens en accessoires aan kunnen bieden. De beurzen vinden nu plaats in de Jan Massink hal te Nijmegen, in de maanden maart, juni, september en december. Het drukste is de ochtend. Om 1400 is de eind tijd.

Tentoonstellingen

Een maal per jaar, tijdens de december beurs, tonen leden hun mooiste stukken in een tentoonstelling. Voor de origineelste, mooiste en meest leerzame display zijn prijzen ter beschikking. Een jury gevormd uit de winnaars van het vorige jaar beoordeeld de verschillende displays.

Tijdschrift

Vier keer per jaar komt het tijdschrift ‘Wapenfeiten’ uit voor en door de leden. Het is gevuld met artikelen over wapens, boek recensies, de vereniging, haar leden en de wettelijke zaken waar wapenverzamelaars mee te maken hebben. De artikelen over wapens variëren van middeleeuws tot modern en van Japans tot Amerikaans. Een vraag en antwoord rubriek geeft leden de mogelijkheid problemen op te lossen met de kennis die aanwezig is bij andere leden. En uiteraard is het adverteren in het blad voor de leden een mooie manier om de verzameling uit te breiden of om stukken ter verkoop aan te bieden. ‘Wapenfeiten’ verschijnt uiteraard in kleur. De auteurs zijn veelal leden van de vereniging.

Lijst experts

image009

Omdat er veel verschillende specialismen binnen de wereld van wapens zijn en er vragen leven zowel bij de leden als bij de overheid, is een lijst met experts opgesteld. Deze lijst wordt jaarlijks gepubliceerd in Wapenfeiten. De experts kunnen worden benaderd door iedereen die vragen heeft, dus niet alleen door leden.

Certificaat artikel 18

image011

In artikel 18 van de Regeling Wapens en Munitie wordt omschreven welke wapens zijn vrijgesteld van de verboden in de Wet Wapens en Munitie. Omdat het niet altijd evident is dat een wapen onder de vrijstelling valt heeft de vereniging een certificaat gecreëerd waarin de status van het wapen vastgelegd wordt. Het certificaat geeft de argumentatie waarom het wapen onder de vrijstelling van artikel 18 valt. Een aantal van de experts draagt hier zorg voor.